Thông tin về trạng thái kết nối mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44427

Tường lửa kiểm soát tất cả các kết nối mạng trên máy tính của người dùng và tự động gán một trạng thái cho mỗi kết nối mạng được phát hiện.

Kết nối mạng này có thể có các kiểu trạng thái sau:

  • Mạng công cộng. Trạng thái này được áp dụng cho các mạng không được bảo vệ bởi bất kỳ ứng dụng chống virus, tường lửa hoặc bộ lọc nào (ví dụ, mạng ở các quán Internet cafe). Khi người sử dụng dùng một máy tính được kết nối đến mạng này, Tường lửa sẽ chặn truy cập đến các tập tin và máy in của máy tính. Những người dùng bên ngoài sẽ không thể truy cập dữ liệu thông qua các thư mục chia sẻ và truy cập từ xa đến màn hình làm việc của máy tính này. Tường lửa sẽ lọc các hoạt động mạng của mỗi ứng dụng theo các quy tắc mạng đã được thiết lập cho nó.

    Tường lửa sẽ gán trạng thái Mạng công cộng cho Internet ở chế độ mặc định. Bạn không thể thay đổi trạng thái của Internet.

  • Mạng nội bộ. Trạng thái này được gán cho các mạng mà ở đó người dùng được tin tưởng và có thể truy cập các tập tin và máy in trên máy tính này (ví dụ, một mạng LAN hoặc mạng gia đình).
  • Mạng tin tưởng. Trạng thái này dành cho một mạng an toàn trong đó máy tính không bị nguy cơ tấn công hay truy cập dữ liệu trái phép. Tường lửa cho phép mọi hoạt động mạng trong các mạng có trạng thái này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.