Bước 7. Thêm các mục được loại trừ khỏi tác vụ quét virus

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123466

Bước này có thể được truy cập nếu bạn chọn Cài đặt tùy chỉnh ứng dụng.

Ở giai đoạn này, bạn có thể thêm vào cấu hình ứng dụng các mục được loại trừ khỏi quét virus.

Các hộp kiểm Loại trừ các khu vực được khuyến nghị bởi Microsoft khỏi phạm vi quét virus / Loại trừ các khu vực được khuyến nghị bởi Kaspersky khỏi phạm vi quét virus tương ứng sẽ loại trừ các khu vực được khuyến nghị bởi Microsoft hoặc Kaspersky ra khỏi, hoặc bao gồm chúng trong khu vực tin tưởng.

Nếu một trong các hộp kiểm này được lựa chọn, Kaspersky Endpoint Security tương ứng sẽ bao gồm các khu vực được Microsoft hoặc Kaspersky khuyến nghị vào khu vực tin tưởng. Kaspersky Endpoint Security sẽ không quét các khu vực đó để tìm virus và các mối đe dọa khác.

Hộp kiểm Loại trừ các khu vực được khuyến nghị bởi Microsoft khỏi phạm vi quét virus có thể được sử dụng khi Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Quay lại. Để tiếp tục với Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.