Sửa thông điệp trợ giúp của Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123495

Trước khi sửa các thông điệp trợ giúp của Authentication Agent, hãy xem lại danh sách các ký tự được hỗ trợ trong môi trường tiền khởi động.

Để sửa thông điệp trợ giúp của Authentication Agent:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn sửa thông điệp trợ giúp của Authentication Agent.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Cấu hình mã hóa chung.
 7. Trong mục Mẫu, chọn nút Trợ giúp.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Tin nhắn trợ giúp Authentication Agent.

 8. Làm các bước sau:
  • Chọn thẻ Chứng thực để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi dữ liệu xác thực tài khoản đang được nhập.
  • Chọn thẻ Thay đổi mật khẩu để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi mật khẩu cho tài khoản Authentication Agent đang được thay đổi.
  • Chọn thẻ Khôi phục mật khẩu để sửa văn bản trợ giúp được hiển thị trong cửa sổ Authentication Agent khi mật khẩu cho tài khoản Authentication Agent đang được khôi phục.
 9. Sửa thông điệp trợ giúp.

  Nếu bạn muốn khôi phục văn bản gốc, nhấn nút Mặc định.

 10. Nhấn OK.
 11. Để lưu thay đổi của bạn, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách>, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.