Khôi phục truy cập đến dữ liệu được mã hóa sau khi hỏng hệ điều hành

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128094

Bạn chỉ có thể khôi phục truy cập đến dữ liệu sau khi hỏng hệ điều hành cho mã hóa mức độ tập tin (FLE). Bạn không thể khôi phục quyền truy cập đến dữ liệu nếu sử dụng mã hóa toàn bộ ổ đĩa (FDE).

Để khôi phục truy cập đến dữ liệu được mã hóa sau khi hỏng hệ điều hành:

  1. Cài đặt lại hệ điều hành mà không format ổ cứng.
  2. Cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
  3. Thiết lập một kết nối giữa máy tính và Máy chủ Quản trị Kaspersky Security Center đã kiểm soát máy tính trong quá trình mã hóa dữ liệu.

Quyền đến dữ liệu được mã hóa sẽ được cấp theo cùng các điều kiện đã được áp dụng trước khi hỏng hệ điều hành.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.