KATA Endpoint Sensor

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134236

Cấu hình của thành phần KATA Endpoint Sensor chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Quản trị Kaspersky Security Center. Để sử dụng thành phần này, bạn phải cài đặt tiện ích quản trị.

Mục này chứa thông tin về KATA Endpoint Sensor và chỉ dẫn cách để bật hoặc tắt thành phần này.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về KATA Endpoint Sensor

Bật và tắt thành phần KATA Endpoint Sensor

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.