Thay đổi cấp độ bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133731

Để bảo vệ hệ thống tập tin của máy tính, Chống virus cho tập tin sẽ áp dụng nhiều nhóm cấu hình khác nhau. Các nhóm thiết lập này được gọi là cấp độ bảo mật. Có 3 cấp độ bảo mật được thiết lập sẵn: Cao, Khuyên dùng, và Thấp. Cấu hình cấp độ bảo mật Khuyên dùng được coi là thiết lập tối ưu được khuyến nghị bởi các chuyên gia Kaspersky.

Để thay đổi một cấp độ bảo mật:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn muốn áp dụng một trong những cấp độ bảo mật được thiết lập sẵn (Cao, Khuyên dùng, hoặc Thấp), hãy chọn nó với thanh trượt.
  • Nếu bạn muốn thiết lập một cấp độ bảo mật tùy chỉnh, nhấn nút Thiết lập và nhập thiết lập tùy chỉnh của bạn trong cửa sổ Chống virus cho tập tin được mở ra.

   Sau khi bạn thiết lập một cấp độ bảo mật tùy chỉnh, tên của cấp độ bảo mật trong mục Mức độ bảo mật sẽ được chuyển thành Tùy chỉnh.

  • Nếu bạn muốn thay đổi cấp độ bảo mật thành Khuyên dùng, nhấn nút Mặc định.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.