Thay đổi cấp độ bảo mật email

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133737

Chống virus cho thư điện tử sẽ áp dụng nhiều nhóm cấu hình khác nhau để bảo vệ email. Các nhóm cấu hình đó được gọi là cấp độ bảo mật email. Có 3 cấp độ bảo mật email: Cao, Khuyên dùng, và Thấp. Cấp độ bảo mật Khuyên dùng được coi là cấu hình tối ưu, và được khuyến nghị bởi Kaspersky.

Để thay đổi cấp độ bảo mật email:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho thư điện tử.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho thư điện tử sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn muốn cài đặt một trong những cấp độ bảo mật email được thiết lập sẵn (Cao, Khuyên dùng, hoặc Thấp), sử dụng thanh trượt để chọn.
  • Nếu bạn muốn thiết lập một cấp độ bảo mật email tùy chỉnh, chọn nút Cấu hình và nhập cấu hình trong cửa sổ Chống virus cho thư điện tử.

   Sau khi bạn thiết lập một cấp độ bảo mật email tùy chỉnh, tên của cấp độ bảo mật trong mục Mức độ bảo mật sẽ được chuyển thành Tùy chỉnh.

  • Nếu bạn muốn thay đổi cấp độ bảo mật email thành Khuyên dùng, nhấn nút Mặc định.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.