Mua giấy phép

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127999

Bạn có thể mua một giấy phép sau khi cài đặt ứng dụng. Khi mua giấy phép, bạn sẽ nhận được một mã kích hoạt hoặc tập tin khóa để kích hoạt ứng dụng.

Để mua giấy phép:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút main_license / license_expired ở phần dưới của cửa sổ chính của ứng dụng.

  Cửa sổ Bản quyền sẽ được mở ra.

 3. Trong cửa sổ Bản quyền, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu không có khóa nào được bổ sung hoặc một khóa cho giấy phép dùng thử đã được bổ sung, nhấn nút Đặt mua bản quyền.
  • Nếu một khóa cho giấy phép thương mại đã được bổ sung, nhấn nút gia hạn bản quyền.

  Một cửa sổ sẽ được mở ra với website cửa hàng trực tuyến của Kaspersky, ở đó bạn có thể mua một giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.