Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127990

Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng chứa các mục sau đây:

  • Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Mở thẻ Bảo vệ và Kiểm soát trong cửa sổ chính của ứng dụng. Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát cho phép bạn điều chỉnh hoạt động của các thành phần và tác vụ của ứng dụng, và xem số liệu thống kê các tập tin được xử lý và mối đe dọa được phát hiện.
  • Cấu hình. Mở thẻ Cấu hình trong cửa sổ chính của ứng dụng. Thẻ Cấu hình cho phép bạn thay đổi các cấu hình ứng dụng mặc định.
  • Tạm ngưng bảo vệ và kiểm soát / Khôi phục bảo vệ và kiểm soát. Tạm ngưng / khôi phục hoạt động của các thành phần bảo vệ và kiểm soát. Mục menu ngữ cảnh này không ảnh hưởng đến các tác vụ cập nhật và tác vụ quét, chỉ khả dụng khi chính sách Kaspersky Security Center bị tắt.
  • Tắt chính sách / Bật chính sách. Tắt / bật chính sách Kaspersky Security Center. Mục menu ngữ cảnh này có thể được sử dụng khi Kaspersky Endpoint Security hoạt động theo một chính sách, và một mật khẩu để tắt chính sách Kaspersky Security Center đã được thiết lập.
  • Giới thiệu. Mục này mở ra một cửa sổ thông tin với các chi tiết của ứng dụng.
  • Thoát. Mục này sẽ đóng Kaspersky Endpoint Security. Nhấn vào mục menu ngữ cảnh để giải phóng ứng dụng khỏi RAM máy tính.

    icon_context menu

    Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng

Bạn có thể mở menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng bằng cách đặt con trỏ lên biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ của Microsoft Windows và nhấn nút phải chuột.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.