Thông tin về giấy phép

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123473

Một giấy phép là quyền sử dụng ứng dụng có giới hạn thời gian, được cấp theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

Một giấy phép hợp lệ cho phép bạn hưởng các dịch vụ sau:

 • Sử dụng ứng dụng tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Phạm vi của dịch vụ và điều khoản sử dụng ứng dụng tùy thuộc vào kiểu giấy phép theo đó mà ứng dụng đã được kích hoạt.

Các kiểu giấy phép sau được cung cấp:

 • Dùng thử – một giấy phép miễn phí có mục đích để dùng thử ứng dụng.

  Giấy phép dùng thử thường có một thời hạn ngắn. Khi giấy phép dùng thử hết hạn, tất cả các tính năng của Kaspersky Endpoint Security sẽ bị tắt. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn cần mua một giấy phép thương mại.

  Bạn chỉ có thể kích hoạt ứng dụng theo giấy phép dùng thử một lần duy nhất.

 • Thương mại – một giấy phép có phí được cung cấp khi bạn mua Kaspersky Endpoint Security.

  Chức năng ứng dụng được cung cấp theo giấy phép thương mại tùy thuộc vào loại sản phẩm. Sản phẩm được chọn được ghi trong Chứng chỉ giấy phép. Thông tin về các sản phẩm khả dụng có thể được tìm thấy trên trang web Kaspersky.

  Khi giấy phép thương mại hết hạn, các tính năng chính của ứng dụng sẽ bị vô hiệu. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn phải gia hạn giấy phép thương mại của mình. Nếu bạn không định gia hạn giấy phép, bạn phải gỡ bỏ ứng dụng khỏi máy tính của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.