Kiểm tra tính toàn vẹn của các mô-đun ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134118

Mục này chứa thông tin về chi tiết và cấu hình của tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về tác vụ Kiểm tra Tính Toàn vẹn

Bắt đầu hoặc dừng một tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn

Chọn chế độ chạy cho tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.