Thông tin về thông báo Kaspersky Endpoint Security

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 46233

Tất cả các sự kiện xảy ra trong hoạt động của Kaspersky Endpoint Security. Thông báo về các sự kiện này có thể chỉ mang tính thông tin hoặc chứa các thông tin thiết yếu. Ví dụ, các thông báo có thể là về việc cập nhật thành công cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng, hoặc ghi lại các lỗi thành phần cần được khắc phục.

Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ việc ghi lại thông tin về các sự kiện trong hoạt động của nhật ký ứng dụng Microsoft Windows và/hoặc nhật ký sự kiện của Kaspersky Endpoint Security.

Kaspersky Endpoint Security cung cấp thông báo bằng những cách sau:

  • sử dụng thông báo hiện lên trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ của Microsoft Windows;
  • qua email.

Bạn có thể thiết lập việc gửi thông báo sự kiện. Phương thức gửi thông báo sẽ được thiết lập cho mỗi loại sự kiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.