Bắt đầu và dừng một tác vụ cập nhật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39100

Bất kể chế độ chạy tác vụ cập nhật được chọn, bạn đều có thể bắt đầu hoặc dừng một tác vụ cập nhật Kaspersky Endpoint Security bất cứ lúc nào.

Để tải một gói cập nhật từ máy chủ của Kaspersky, bạn cần có một kết nối Internet.

Để bắt đầu hoặc dừng một tác vụ cập nhật:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Tác vụ.

  Mục Tác vụ sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa tên tác vụ cập nhật.

  Nhấn vào dòng này để mở ra một menu hành động được thực hiện trên tác vụ cập nhật.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bắt đầu tác vụ cập nhật, chọn Bắt đầu cập nhật từ menu.

   Trạng thái tiến độ của tác vụ cập nhật được hiển thị ở bên phải của nút Cập nhật sẽ được chuyển thành Đang chạy.

  • Nếu bạn muốn dừng tác vụ cập nhật, chọn Dừng cập nhật từ menu.

   Trạng thái tiến độ của tác vụ cập nhật được hiển thị ở bên phải của nút Cập nhật sẽ được chuyển thành Đã dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.