Bảo vệ lưu lượng của ứng dụng nhắn tin nhanh. Chống virus cho tin nhắn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 42880

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Phần này chứa thông tin về Chống virus cho tin nhắn và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Chống virus cho tin nhắn

Bật và tắt Chống virus cho tin nhắn

Thiết lập Chống virus cho tin nhắn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.