Quản lý chính sách

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128159

Phần này thảo luận về việc tạo và thiết lập các chính sách cho Kaspersky Endpoint Security. Để biết thêm thông tin về việc quản lý Kaspersky Endpoint Security thông qua các chính sách của Kaspersky Security Center, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center.

 

Trong mục này:

Thông tin về các chính sách

Tạo một chính sách

Sửa cấu hình chính sách

Chọn cấu hình được hiển thị trong chính sách Kaspersky Security Center

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.