Thông tin về các tập tin chưa được xử lý

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128104

Kaspersky Endpoint Security sẽ ghi lại thông tin về các tập tin mà nó chưa xử lý vì một lý do nào đó. Thông tin này được ghi lại dưới dạng các sự kiện trong danh sách các tập tin chưa được xử lý.

Một tập tin bị nhiễm được coi là đã được xử lý nếu Kaspersky Endpoint Security thực hiện một trong các hành động sau trên tập tin đó theo cấu hình được quy định của ứng dụng trong khi quét máy tính để phát hiện virus và các mối đe dọa khác:

  • Khử nhiễm.
  • Xóa.
  • Xóa nếu khử nhiễm thất bại.

Một tập tin bị nhiễm được coi là không được xử lý nếu Kaspersky Endpoint Security vì bất cứ lý do gì đã không thực hiện một hành động trên tập tin đó theo cấu hình được quy định của ứng dụng trong khi quét máy tính để phát hiện virus và các mối đe dọa khác.

Tình huống này có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Tập tin được quét không thể được truy cập (ví dụ, nó nằm trên một ổ đĩa mạng hoặc trên một ổ đĩa di động không có đặc quyền ghi).
  • Hành động được chọn trong mục Hành động khi phát hiện nguy hiểm cho các tác vụ quét là Thông báo, và người dùng đã chọn hành động Bỏ qua khi một thông báo về tập tin bị nhiễm được hiển thị.

Bạn có thể bắt đầu thủ công một tác vụ Quét Tùy chỉnh cho các tập tin trong danh sách tập tin chưa được xử lý sau khi cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng. Trạng thái tập tin có thể thay đổi sau khi quét. Bạn có thể thực hiện hành động cần thiết trên tập tin, tùy thuộc vào trạng thái của chúng.

Ví dụ, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

  • Xóa các tập tin có trạng thái Bị nhiễm.
  • Khôi phục các tập tin bị nhiễm có chứa thông tin quan trọng và khôi phục các tập tin được đánh dấu là Đã khử nhiễm hoặc Không nhiễm.
  • Cách ly các tập tin có trạng thái Có khả năng bị nhiễm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.