Tuyên bố Kaspersky Security Network

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127977

Trong bước này, bạn được mời tham gia vào Kaspersky Security Network.

Để xem lại Tuyên bố Kaspersky Security Network:

  • Nếu bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, chọn mục Tôi chấp nhận các điều khoản tham gia Kaspersky Security Network trong cửa sổ của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu.
  • Nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản tham gia Kaspersky Security Network, chọn mục Tôi không chấp nhận các điều khoản tham gia Kaspersky Security Network trong cửa sổ của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu.

Để tiếp tục Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.