Thông tin về Tường lửa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 139899

Trong quá trình sử dụng trên mạng LAN và Internet, một máy tính sẽ có nguy cơ tiếp xúc với virus, phần mềm độc hại khác cùng nhiều cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật trong các hệ điều hành và phần mềm.

Tường lửa bảo vệ dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính của người dùng và chặn hầu hết các mối đe dọa khả dĩ đến hệ điều hành trong khi máy tính đang được kết nối đến Internet hoặc đến một mạng máy tính cục bộ. Tường lửa sẽ phát hiện tất cả các kết nối mạng của máy tính và cung cấp một danh sách các địa chỉ IP với chỉ báo về trạng thái của kết nối mạng mặc định.

Thành phần Tường lửa sẽ lọc mọi hoạt động mạng theo các quy tắc mạng. Việc thiết lập quy tắc mạng cho phép bạn quy định cấp độ bảo vệ máy tính mong muốn, từ chặn truy cập Internet cho tất cả các ứng dụng đến cho phép truy cập không giới hạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.