Gia hạn gói đăng ký

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 124701

Khi bạn sử dụng ứng dụng theo gói đăng ký, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động liên hệ với máy chủ kích hoạt theo các chu kỳ cụ thể cho đến khi gói đăng ký của bạn đã hết hạn.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng theo gói đăng ký không giới hạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động kiểm tra với máy chủ kích hoạt cho các khóa được gia hạn trong chế độ nền. Nếu một khóa là khả dụng trên máy chủ kích hoạt, ứng dụng sẽ bổ sung nó bằng cách thay thế khóa cũ. Bằng cách này, gói đăng ký không giới hạn của Kaspersky Endpoint Security sẽ được gia hạn mà không cần người dùng xử lý.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng theo gói đăng ký giới hạn, vào ngày gói đăng ký (hoặc thời gian ân hạn sau khi gói đăng ký hết hạn, trong thời gian đó việc gia hạn gói đăng ký có thể được thực hiện) hết hạn, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông báo tương ứng và dừng nỗ lực gia hạn gói đăng ký một cách tự động. Trong trường hợp này, Kaspersky Endpoint Security sẽ hành xử như khi một giấy phép thương mại cho ứng dụng bị hết hạn: ứng dụng sẽ hoạt động mà không có bản cập nhật, và Kaspersky Security Network sẽ không thể được sử dụng.

Bạn có thể gia hạn gói đăng ký trên website của nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật trạng thái gói đăng ký một cách thủ công trong cửa sổ Bản quyền. Việc này có thể là cần thiết nếu gói đăng ký đã được gia hạn sau khi kết thúc thời gian ân hạn và ứng dụng đã không tự động cập nhật trạng thái gói đăng ký.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.