Thông tin về việc tham gia Kaspersky Security Network

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128164

Để bảo vệ máy tính của bạn một cách hiệu quả hơn, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng dữ liệu thu được từ người dùng trên khắp thế giới. Kaspersky Security Network được thiết kế để thu thập những dữ liệu này.

Kaspersky Security Network (KSN) là một hạ tầng dịch vụ đám mây cung cấp truy cập đến Cơ sở Tri thức trực tuyến của Kaspersky, có chứa thông tin về danh tiếng tập tin, tài nguyên web và phần mềm. Việc sử dụng dữ liệu từ Kaspersky Security Network đảm bảo thời gian phản ứng nhanh hơn cho Kaspersky Endpoint Security khi gặp phải các mối đe dọa mới, cải thiện hiệu năng của một số thành phần bảo vệ, và làm giảm nguy cơ phát hiện sai.

Tùy thuộc vào vị trí của cơ sở hạ tầng, sẽ có dịch vụ KSN Toàn cầu (cơ sở hạ tầng được lưu trữ bởi các máy chủ Kaspersky) và dịch vụ KSN Tư nhân (cơ sở hạ tầng được lưu trữ bởi các máy chủ thuộc bên thứ ba, ví dụ trên mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet).

Sau khi thay đổi giấy phép, hãy gửi chi tiết của khóa mới đến nhà cung cấp dịch vụ để có thể sử dụng KSN Tư nhân. Nếu không, việc trao đổi dữ liệu với KSN sẽ không thể được thực hiện.

Nhờ những người dùng tham gia KSN, Kaspersky có thể kịp thời nhận thông tin về các loại và nguồn gốc của mối đe dọa, phát triển các giải pháp để vô hiệu hóa chúng, và giảm thiểu lỗi phát hiện sai được hiển thị bởi các thành phần ứng dụng.

Trong quá trình tham gia KSN, ứng dụng sẽ tự động gửi số liệu thống kê được tạo trong hoạt động của ứng dụng đến KSN. Ứng dụng cũng có thể gửi một số tập tin nhất định (hoặc các phần của tập tin) mà tin tặc có thể sử dụng để gây hại cho máy tính hoặc dữ liệu đến Kaspersky để được kiểm tra thêm.

Sẽ không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập, xử lý hay lưu trữ. Để biết thêm chi tiết về việc gửi số liệu thống kê được tạo trong quá trình tham gia KSN đến Kaspersky, và về việc lưu trữ cũng như tiêu hủy các thông tin đó, hãy tham khảo Tuyên bố Kaspersky Security Network và website Kaspersky. Tập tin ksn_<language ID>.txt chứa văn bản của Tuyên bố Kaspersky Security Network cũng được bao gồm trong gói phân phối ứng dụng.

 

Để giảm thiểu tải lên máy chủ KSN, Kaspersky có thể phát hành các cơ sở dữ liệu chống virus cho ứng dụng tạm thời tắt hoặc hạn chế một phần các yêu cầu đến Kaspersky Security Network. Trong trường hợp này, trạng thái kết nối đến KSN có thể được hiển thị là Được bật với hạn chế.

Máy tính của người dùng được quản lý bởi Máy chủ Quản trị của Kaspersky Security Center có thể tương tác với KSN thông qua dịch vụ KSN Proxy.

Dịch vụ KSN Proxy cung cấp các chức năng sau:

  • Máy tính của người dùng có thể truy vấn KSN và gửi thông tin đến KSN mà không cần có truy cập trực tiếp đến Internet.
  • KSN Proxy sẽ lưu lại dữ liệu được xử lý, giảm thiểu tải lên kết nối với mạng bên ngoài và tăng tốc độ nhận thông tin được yêu cầu bởi máy tính của người dùng.

Chi tiết bổ sung về dịch vụ KSN Proxy có thể được tham khảo trong Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center.

Cấu hình dịch vụ KSN Proxy có thể được thiết lập trong thuộc tính của chính sách Kaspersky Security Center.

Việc tham gia Kaspersky Security Network là tự nguyện. Ứng dụng sẽ mời người dùng tham gia KSN trong lần thiết lập ứng dụng ban đầu. Người dùng có thể bắt đầu hoặc ngừng tham gia KSN tại bất cứ thời điểm nào.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.