Thông tin về tập tin khóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127995

Một tập tin key là một tập tin có phần mở rộng .key mà bạn nhận được từ Kaspersky sau khi mua Kaspersky Endpoint Security. Mục đích của tập tin khóa là để thêm một khóa kích hoạt ứng dụng.

Bạn không cần phải kết nối đến các máy chủ kích hoạt của Kaspersky để kích hoạt ứng dụng với một tập tin key.

Bạn có thể khôi phục một tập tin khóa nếu nó đã bị xóa nhầm. Bạn có thể cần một tập tin khóa, chẳng hạn, để đăng ký một tài khoản Kaspersky CompanyAccount.

Để khôi phục một tập tin khóa, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Liên hệ với nhà cung cấp giấy phép.
  • Nhận tập tin key trên Website Kaspersky dựa trên mã kích hoạt hiện có của bạn.

Khi ứng dụng được kích hoạt bằng một tập tin khóa, một khóa hiện hoạt sẽ được thêm. Bạn chỉ có thể thêm khóa giấy phép dự trữ bằng cách sử dụng tập tin khóa và bạn không thể thêm bằng cách sử dụng mã kích hoạt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.