Bật hoặc tắt Tự bảo vệ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133797

Cơ cấu Tự bảo vệ của Kaspersky Endpoint Security được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt Tự bảo vệ nếu cần thiết.

Để bật hoặc tắt Tự bảo vệ:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

    Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để bật cơ cấu Tự bảo vệ, chọn hộp kiểm Công nghệ quét.
    • Để tắt cơ cấu Tự bảo vệ, xóa hộp kiểm Cho phép Tự bảo vệ.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.