Kích hoạt ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 124699

Ứng dụng phải được kích hoạt trên một máy tính có ngày và giờ hệ thống được cập nhật. Nếu ngày và giờ hệ thống được thay đổi sau khi kích hoạt ứng dụng, khóa sẽ không thể hoạt động. Ứng dụng sẽ chuyển sang một chế độ hoạt động không có cập nhật, và Kaspersky Security Network sẽ không thể được sử dụng. Key chỉ có thể hoạt động trở lại khi cài đặt lại hệ điều hành.

Ở bước này, chọn một trong các phương án kích hoạt Kaspersky Endpoint Security sau:

  • Kích hoạt với một mã kích hoạt. Để kích hoạt ứng dụng với một mã kích hoạt, chọn phương án này và nhập một mã kích hoạt.
  • Kích hoạt với tập tin key. Chọn tùy chọn này để kích hoạt ứng dụng với một tập tin khóa.
  • Kích hoạt phiên bản dùng thử. Để kích hoạt phiên bản dùng thử của ứng dụng, chọn phương án này. Người dùng có thể sử dụng phiên bản đầy đủ chức năng của ứng dụng trong thời hạn được giới hạn bởi giấy phép cho phiên bản dùng thử của ứng dụng. Sau khi giấy phép hết hạn, chức năng của ứng dụng sẽ bị chặn và bạn không thể kích hoạt phiên bản dùng thử một lần nữa.
  • Kích hoạt sau. Chọn phương án này nếu bạn muốn bỏ qua bước kích hoạt Kaspersky Endpoint Security. Người dùng sẽ chỉ có thể làm việc với các thành phần Chống virus cho tập tin và Tường lửa. Người dùng sẽ có thể cập nhật cơ sở dữ liệu chống virus và mô-đun của Kaspersky Endpoint Security một lần sau cài đặt. Phương án Kích hoạt sau chỉ có thể được sử dụng sau lần khởi động đầu tiên của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, ngay sau khi cài đặt ứng dụng.

Cần có kết nối Internet để kích hoạt phiên bản dùng thử của ứng dụng, hoặc để kích hoạt ứng dụng với một mã kích hoạt.

Để tiếp tục với Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, chọn một phương án nâng cao và nhấn nút Tiếp theo. Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.