Thông tin về các cách để cài đặt ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127973

Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows có thể được cài đặt nội bộ (trực tiếp trên máy tính của người dùng) hoặc từ xa từ máy trạm của quản trị viên.

Việc cài đặt nội bộ Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows có thể được thực hiện trong một chế độ sau đây:

  • Trong chế độ tương tác bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng.

    Chế độ tương tác yêu cầu ý kiến của bạn trong quá trình cài đặt.

  • Trong chế độ im lặng từ dòng lệnh.

    Sau khi tiến trình cài đặt được bắt đầu trong chế độ im lặng, việc tham gia của bạn trong quá trình cài đặt là không cần thiết.

Ứng dụng có thể được cài đặt từ xa trên máy tính mạng sử dụng:

Chúng tôi khuyến nghị bạn đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trước khi bắt đầu cài đặt Kaspersky Endpoint Security (bao gồm cài đặt từ xa).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.