Tạo phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tin nhắn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133741

Phạm vi bảo vệ nói đến các đối tượng được thành phần quét khi bật. Phạm vi bảo vệ của các thành phần khác nhau có các thuộc tính khác nhau. Loại tin nhắn của ứng dụng nhắn tin nhanh được quét, cả được nhận và được gửi, đều là thuộc tính của phạm vi bảo vệ Chống virus cho tin nhắn. Theo mặc định, Chống virus cho tin nhắn sẽ quét cả tin nhắn đến và đi. Bạn có thể tắt tính năng quét lưu lượng đi.

Để tạo phạm vi bảo vệ:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tin nhắn.

    Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tin nhắn sẽ được hiển thị.

  3. Trong mục Phạm vi bảo vệ, thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Nếu bạn muốn Chống virus cho tin nhắn quét tất cả các tin nhắn đến và đi của ứng dụng nhắn tin nhanh, chọn Tin nhắn gửi đến và gửi đi.
    • Nếu bạn muốn Chống virus cho tin nhắn chỉ quét các tin nhắn đến của ứng dụng nhắn tin nhanh, chọn Chỉ tin nhắn gửi đến.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.