Bảo vệ hệ thống tập tin trên máy tính. Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 34233

Mục này chứa thông tin về Chống virus cho tập tin và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Chống virus cho tập tin

Bật và tắt Chống virus cho tập tin

Tự động tạm ngưng Chống virus cho tập tin

Thiết lập Chống virus cho tập tin

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.