Bổ sung một hạng mục tài nguyên được bảo vệ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133781

Để bổ sung một hạng mục tài nguyên được bảo vệ mới:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Tài nguyên.

  Việc này sẽ mở ra thẻ Bảo vệ tài nguyên trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng.

 4. Ở phần bên trái của thẻ Bảo vệ tài nguyên, chọn một mục hoặc hạng mục tài nguyên được bảo vệ để bổ sung một hạng mục tài nguyên được bảo vệ.
 5. Nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn Danh mục.

  Cửa sổ Danh mục tài nguyên được bảo vệ sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Danh mục tài nguyên được bảo vệ được mở ra, nhập tên cho hạng mục tài nguyên được bảo vệ mới.
 7. Nhấn OK.

  Một đề mục mới sẽ xuất hiện trong danh sách các hạng mục tài nguyên được bảo vệ.

 8. Trong cửa sổ Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng, nhấn OK.
 9. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Sau khi bạn thêm một hạng mục tài nguyên được bảo vệ, bạn có thể sửa hoặc xóa nó bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hoặc Gỡ bỏ ở góc trên bên trái của thẻ Bảo vệ tài nguyên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.