Sử dụng công nghệ quét trong hoạt động của Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133733

Để thiết lập việc sử dụng các công nghệ quét trong hoạt động của Chống virus cho tập tin:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho tập tin sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, chọn thẻ Bổ sung.
 5. Trong mục Công nghệ quét:
  • Chọn hộp kiểm đối diện tên của các công nghệ mà bạn muốn sử dụng trong hoạt động của Chống virus cho tập tin.
  • Xóa hộp kiểm đối diện tên của các công nghệ mà bạn không muốn sử dụng trong hoạt động của Chống virus cho tập tin.
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.