Thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động sử dụng Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123489

Để thay đổi trạng thái của một quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát ứng dụng khởi động.

  Cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng khởi động sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 7. Chọn quy tắc Kiểm soát ứng dụng khởi động mà bạn muốn thay đổi trạng thái.
 8. Trong cột Trạng thái, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật một quy tắc, chọn hộp kiểm đối diện với quy tắc đó.
  • Nếu bạn muốn tắt một quy tắc, xóa hộp kiểm đối diện với quy tắc đó.
 9. Nhấn nút Áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.