Thiết lập các địa chỉ được loại trừ khỏi quy tắc chặn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 130879

Để thiết lập các địa chỉ được loại trừ khỏi quy tắc chặn:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Ngăn chặn tấn công mạng.

  Cấu hình của Ngăn chặn tấn công mạng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Nhấn nút Loại trừ.

  Cửa sổ Loại trừ sẽ được mở ra.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bổ sung một địa chỉ IP mới, nhấn nút Thêm.
  • Nếu bạn muốn sửa một địa chỉ IP được bổ sung từ trước, chọn nó trong danh sách các địa chỉ và nhấn nút Sửa.

  Cửa sổ Địa chỉ IP sẽ được mở ra.

 5. Nhập địa chỉ IP của máy tính mà các cuộc tấn công mạng xuất phát từ đó sẽ không bị chặn.
 6. Trong cửa sổ Địa chỉ IP, nhấn OK.
 7. Trong cửa sổ Loại trừ, nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.