Thay đổi hành động xử lý các đối tượng lưu lượng web độc hại

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133739

Để thay đổi hành động xử lý các đối tượng lưu lượng web độc hại:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho web sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Hành động khi phát hiện nguy hiểm, chọn hành động được Kaspersky Endpoint Security thực hiện khi phát hiện các đối tượng web độc hại:
  • Lựa chọn hành động tự động.
  • Ngăn chặn tải về.
  • Cho phép tải về.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.