Thông tin về các cách để nâng cấp một phiên bản ứng dụng cũ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123470

Để nâng cấp một phiên bản cũ của ứng dụng lên Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, hãy giải mã tất cả các ổ cứng được mã hóa.

Bạn có thể nâng cấp các ứng dụng sau đây lên Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows:

  • Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 CF1 (bản dựng 6.0.4.1424) / MP4 CF2 (bản dựng 6.0.4.1611)
  • Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers MP4 (bản dựng 6.0.4.1424) / MP4 CF2 (bản dựng 6.0.4.1611)
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 for Windows (bản dựng 10.2.2.10535)
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 1 for Windows (bản dựng 10.2.2.10535(MR1))
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 2 for Windows (bản dựng 10.2.4.674)
  • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 Maintenance Release 3 for Windows (bản dựng 10.2.5.3201).

Khi bất kỳ một ứng dụng nào được liệt kê trên đây được nâng cấp lên Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, nội dung của Cách ly và Sao lưu sẽ không được chuyển tiếp.

Bạn có thể nâng cấp phiên bản cũ của ứng dụng như sau:

  • Trên máy tính trong chế độ tương tác bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng.
  • Nội bộ trong chế độ phi tương tác sử dụng dòng lệnh
  • Từ xa sử dụng bộ phần mềm Kaspersky Security Center (xem Hướng dẫn Triển khai Kaspersky Security Center).
  • Từ xa sử dụng Group Policy Editor của Microsoft Windows (xem các tập tin trợ giúp của hệ điều hành)

Khi nâng cấp một phiên bản cũ của ứng dụng lên Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows, bạn không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ của ứng dụng. Chúng tôi khuyến nghị bạn thoát tất cả các ứng dụng đang hoạt động trước khi nâng cấp một phiên bản cũ của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.