Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39265

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Mục này chứa thông tin về Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng

Giới hạn kiểm soát đối với các thiết bị âm thanh và video

Bật và tắt Kiểm soát Đặc quyền Ứng dụng

Quản lý các nhóm tin tưởng ứng dụng

Quản lý quy tắc kiểm soát ứng dụng

Bảo vệ tài nguyên hệ điều hành và dữ liệu danh tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.