Thay đổi cấp độ bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 40777

Để thực hiện tác vụ quét, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng nhiều cấu hình khác nhau. Các nhóm thiết lập được lưu trong ứng dụng này được gọi là cấp độ bảo mật. Có 3 cấp độ bảo mật được thiết lập sẵn: Cao, Khuyên dùng, và Thấp. Thiết lập cấp độ bảo mật Khuyến khích được coi là tối ưu. Chúng được khuyến nghị bởi các chuyên gia Kaspersky.

Để thay đổi một cấp độ bảo mật:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con chứa tên của tác vụ quét cần thiết (Quét Toàn bộ, Quét khu vực quan trọng hoặc Quét Tùy chỉnh).

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nếu bạn muốn áp dụng một trong những cấp độ bảo mật được thiết lập sẵn (Cao, Khuyên dùng, hoặc Thấp), hãy chọn nó với thanh trượt.
  • Nếu bạn muốn cấu hình một cấp độ bảo mật tùy chỉnh, chọn nút Thiết lập và trong cửa sổ được mở ra, nhập thiết lập với tên của tác vụ quét.

   Sau khi bạn thiết lập một cấp độ bảo mật tùy chỉnh, tên của cấp độ bảo mật trong mục Mức độ bảo mật sẽ được chuyển thành Tùy chỉnh.

  • Nếu bạn muốn thay đổi cấp độ bảo mật thành Khuyên dùng, nhấn nút Mặc định.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.