Thông tin về nguồn cập nhật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39091

Nguồn cập nhật là một tài nguyên chứa các bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng của Kaspersky Endpoint Security.

Nguồn cập nhật bao gồm máy chủ Kaspersky Security Center và Kaspersky, máyy chủ cập nhật của Kaspersky và các thư mục cục bộ hoặc thư mục mạng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.