Thông tin về Bảo vệ Mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128028

Trong quá trình hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, các thành phần như Chống virus cho thư điện tử, Chống virus cho web và Chống virus cho tin nhắn sẽ giám sát các dòng dữ liệu được truyền tải qua các giao thức cụ thể và được truyền tải thông qua các cổng TCP và UDP mở cụ thể trên máy tính của bạn. Ví dụ, Chống virus cho thư điện tử sẽ quét dữ liệu được truyền tải qua SMTP, còn Chống virus cho web sẽ quét dữ liệu được truyền tải qua HTTP và FTP.

Kaspersky Endpoint Security sẽ chia các cổng TCP và UDP của hệ điều hành thành nhiều nhóm tùy thuộc vào khả năng chúng bị xâm nhập. Một số cổng mạng được dành riêng cho các dịch vụ có thể có lỗ hổng bảo mật. Bạn được khuyến nghị giám sát kỹ lưỡng các cổng đó bởi nguy cơ chúng bị tấn công là cao hơn. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ không tiêu chuẩn, dựa trên các cổng mạng không tiêu chuẩn, các cổng mạng này cũng có thể bị nhắm đến bởi một máy tính thực hiện tấn công. Bạn có thể quy định một danh sách các cổng mạng và một danh sách các ứng dụng yêu cầu truy cập mạng. Những cổng và ứng dụng này sau đó sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt của các thành phần Chống virus cho thư điện tử, Chống virus cho web và Chống virus cho tin nhắn khi chúng giám sát lưu lượng mạng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.