Xem báo cáo mã hóa dữ liệu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128372

Để xem báo cáo mã hóa dữ liệu:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong nút Máy chủ Quản trị của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thẻ Báo cáo.
 3. Nhấn nút Tạo mẫu báo cáo.

  Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo sẽ được bắt đầu.

 4. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo. Trong cửa sổ Chọn loại mẫu báo cáo trong mục Khác, chọn một trong các đề mục sau:
  • Báo cáo trạng thái mã hóa của thiết bị được quản lý.
  • Báo cáo mã hóa dữ liệu trên thiết bị được lưu trữ.
  • Báo cáo lỗi mã hóa.
  • Báo cáo bị chặn truy cập đến các tập tin được mã hóa.

  Sau khi bạn đã hoàn tất với Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo Mới, một mẫu báo cáo mới sẽ xuất hiện trong bảng trên thẻ Báo cáo.

 5. Chọn mẫu báo cáo được tạo ở các bước trước của chỉ dẫn.

Tiến trình tạo báo cáo sẽ được bắt đầu. Báo cáo sẽ được hiển thị trong một cửa sổ mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.