Bắt đầu một tác vụ cập nhật theo quyền của một tài khoản người dùng khác

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133791

Theo mặc định, tác vụ cập nhật của Kaspersky Endpoint Security sẽ được bắt đầu theo tài khoản người dùng hiện tại mà bạn đã dùng để đăng nhập vào hệ điều hành. Tuy nhiên, Kaspersky Endpoint Security có thể được cập nhật từ một nguồn cập nhật mà người dùng không thể truy cập do thiếu quyền cần thiết (ví dụ, từ một thư mục được chia sẻ có chứa một gói cập nhật) hoặc không có quyền của một người dùng máy chủ proxy được phép. Trong cấu hình Kaspersky Endpoint Security, bạn có thể quy định một người dùng có các quyền đó và bắt đầu tác vụ cập nhật Kaspersky Endpoint Security theo tài khoản người dùng đó.

Để bắt đầu một tác vụ cập nhật theo một tài khoản người dùng khác:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn Cập nhật.

  Cấu hình Cập nhật Ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ chạy và nguồn cập nhật, nhấn nút Chế độ chạy.

  Thẻ Chế độ chạy sẽ được mở ra trong cửa sổ Cập nhật.

 4. Trên thẻ Chế độ chạy, trong mục Người dùng, chọn hộp kiểm Chạy tác vụ như.
 5. Trong trường Tên, nhập tên của tài khoản người dùng có quyền cần thiết để truy cập nguồn cập nhật.
 6. Trong trường Mật khẩu, nhập mật khẩu của người dùng có quyền cần thiết để truy cập nguồn cập nhật.
 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.