Sửa cấu hình chính sách

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128162

Để sửa cấu hình chính sách:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn sửa cấu hình chính sách.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.

  Cấu hình chính sách Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows bao gồm cấu hình của các thành phần và cấu hình ứng dụng. Các mục Bảo vệ Chống virus và Bảng kiểm soát của cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> hiển thị cấu hình của thành phần bảo vệ và kiểm soát, mục Mã hóa Dữ liệu hiển thị cấu hình mã hóa cho các tập tin và thư mục, còn mục Cấu hình nâng cao hiển thị cấu hình của ứng dụng.

  Để bật hiển thị cấu hình mã hóa dữ liệu và cấu hình của thành phần kiểm soát trong cấu hình chính sách, bạn phải chọn các hộp kiểm tương ứng trong cửa sổ Cấu hình giao diện của Kaspersky Security Center.

 6. Sửa cấu hình chính sách.
 7. Để lưu thay đổi của bạn, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách>, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.