Bật và tắt Phòng chống Tấn công BadUSB

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 138434

Để bật hoặc tắt Phòng chống Tấn công BadUSB:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Phòng chống Tấn công BadUSB.

    Thiết lập Phòng chống Tấn công BadUSB sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Để bật Phòng chống Tấn công BadUSB, chọn hộp kiểm Bật Phòng chống Tấn công BadUSB.
    • Để tắt Phòng chống Tấn công BadUSB, bỏ chọn hộp kiểm Bật Phòng chống Tấn công BadUSB.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.