Sử dụng Trình phân tích suy nghiệm với Chống virus cho web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128019

Để thiết lập sử dụng phân tích suy nghiệm:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho web.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho web sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho web sẽ được mở ra.

 4. Chọn thẻ Tổng quát.
 5. Nếu bạn muốn Chống virus cho web sử dụng phân tích suy nghiệm để quét lưu lượng web để phát hiện virus và các phần mềm độc hại khác, trong mục Phương thức quét, chọn hộp kiểm Phân tích theo hành vi để phát hiện virus và sử dụng thanh trượt để đặt cấp độ phân tích suy nghiệm: Quét nhanh, quét vừa, hoặc quét kỹ.
 6. Nếu bạn muốn Chống virus cho web sử dụng phân tích suy nghiệm để quét các trang web và phát hiện liên kết lừa đảo, trong mục Cấu hình chống lừa đảo, chọn hộp kiểm Phân tích theo hành vi để phát hiện liên kết lừa đảo
 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.