Khôi phục chi tiết tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128090

Các chỉ dẫn này dành cho người sử dụng của máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

Để khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent:

  1. Authentication Agent sẽ được nạp trên một máy tính có ổ cứng được mã hóa trước khi hệ điều hành được nạp. Trong giao diện của Authentication Agent, nhấn nút Có phải bạn quên mật khẩu không để bắt đầu tiến trình khôi phục tên người dùng và mật khẩu của một tài khoản Authentication Agent.
  2. Làm theo chỉ dẫn của Authentication Agent để nhận đơn vị yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Authentication Agent.
  3. Đọc nội dung của khối yêu cầu cho quản trị viên mạng LAN của công ty của bạn, cùng với tên của máy tính.
  4. Nhập các mục trả lời cho yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Authentication Agent đã được tạo và cung cấp cho bạn bởi quản trị viên mạng LAN.
  5. Nhập một mật khẩu mới cho tài khoản Authentication Agent và xác nhận nó.

    Tên người dùng của tài khoản Authentication Agent được xác định sử dụng các mục trả lời cho yêu cầu khôi phục tên người dùng và mật khẩu của tài khoản Authentication Agent.

Sau khi bạn đã nhập và xác nhận mật khẩu của tài khoản Authentication Agent, mật khẩu sẽ được lưu lại và bạn sẽ được phép truy cập các ổ cứng được mã hóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.