Thiết lập cấu hình giám sát lưu lượng mạng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 45659

Bạn có thể thực hiện các hành động sau để thiết lập cấu hình giám sát lưu lượng mạng:

  • Bật tính năng giám sát tất cả các cổng mạng.
  • Tạo một danh sách các cổng mạng bị giám sát.
  • Tạo một danh sách ứng dụng được giám sát tất cả các cổng mạng.

     

Trong mục này:

Bật tính năng giám sát tất cả các cổng mạng

Tạo một danh sách các cổng mạng bị giám sát

Tạo một danh sách ứng dụng được giám sát tất cả các cổng mạng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.