Tạo một danh sách các cổng mạng bị giám sát

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123512

Để tạo một danh sách các cổng mạng bị giám sát:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Bảo vệ Chống virus.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Các cổng được giám sát, chọn Chỉ giám sát các cổng được chọn.
 4. Nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Các cổng mạng sẽ được mở ra. Cửa sổ Các cổng mạng hiển thị một danh sách các cổng mạng thường được sử dụng để truyền tải email và lưu lượng mạng. Danh sách các cổng mạng này được bao gồm trong gói Kaspersky Endpoint Security.

 5. Trong danh sách các cổng mạng, làm thao tác sau:
  • Chọn hộp kiểm đối diện các cổng mạng mà bạn muốn bao gồm trong danh sách các cổng mạng bị giám sát.

   Theo mặc định, các hộp kiểm đối diện tất cả các cổng mạng được liệt kê trong cửa sổ Các cổng mạng đều được chọn.

  • Xóa hộp kiểm đối diện các cổng mạng mà bạn muốn loại trừ khỏi danh sách các cổng mạng bị giám sát.
 6. Nếu cổng mạng không được hiển thị trong danh sách các cổng mạng, hãy thêm nó bằng cách:
  1. Trong danh sách các cổng mạng, nhấn vào liên kết Thêm để mở ra cửa sổ Cổng mạng.
  2. Nhập số hiệu cổng mạng vào trường Cổng.
  3. Nhập tên của cổng mạng vào trường Mô tả.
  4. Nhấn OK.

   Cửa sổ Cổng mạng sẽ được đóng lại. Cổng mạng vừa được thêm sẽ được hiển thị ở cuối danh sách các cổng mạng.

 7. Trong cửa sổ Các cổng mạng, nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Khi giao thức FTP chạy trong chế độ thụ động, kết nối có thể được thiết lập qua một cổng mạng ngẫu nhiên không được thêm vào danh sách các cổng mạng bị giám sát. Để bảo vệ những kết nối này, chọn hộp kiểm Giám sát tất cả các cổng mạng trong mục Các cổng được giám sát hoặc cấu hình việc giám sát tất cả các cổng của ứng dụng thiết lập kết nối FTP.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.