Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 70152

Bạn có thể gọi cho các đại diện Hỗ trợ kỹ thuật từ hầu hết các khu vực trên thế giới. Bạn có thể tìm thông tin về cách nhận hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực của bạn và thông tin liên hệ của bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật trên website Hỗ trợ Kỹ thuật của Kaspersky.

Trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.