Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát Thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128046

Khi người dùng cố gắng truy cập một thiết bị bị chặn, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông điệp cho biết việc truy cập thiết bị đã bị chặn, hoặc một hoạt động với nội dung của thiết bị đã bị ngăn cấm. Nếu người dùng tin rằng việc truy cập đến thiết bị đã bị chặn nhầm hoặc một hoạt động với nội dung thiết bị đã bị cấm nhầm, người dùng có thể sử dụng gửi một thông điệp đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ bằng cách nhấn vào liên kết trong thông điệp được hiển thị về hành động bị chặn.

Các mẫu có thể được sử dụng cho các thông điệp về việc chặn truy cập đến thiết bị hoặc cấm hoạt động với nội dung thiết bị, và cho các thông điệp được gửi đến quản trị viên. Bạn có thể sửa mẫu thông điệp.

Để sửa các mẫu thông điệp cho Kiểm soát Thiết bị:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Ở phía bên phải của cửa sổ, bấm vào nút Mẫu.

  Cửa sổ Tin nhắn mẫu sẽ được mở ra.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để sửa mẫu của thông điệp về việc chặn truy cập đến một thiết bị hoặc cấm hoạt động với nội dung của thiết bị, chọn thẻ Thông báo.
  • Để sửa mẫu thông điệp được gửi đến quản trị viên mạng LAN, chọn thẻ Thông điệp đến quản trị viên.
 5. Sửa mẫu thông điệp. Bạn cũng có thể sử dụng các nút sau: Biến số, Mặc định, và Liên kết (nút này chỉ có thể được sử dụng trên thẻ Thông báo).
 6. Nhấn OK.
 7. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.