Chọn các loại đối tượng có thể được phát hiện

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128145

Để chọn các loại đối tượng có thể được phát hiện:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Bảo vệ Chống virus.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Đối tượng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Phát hiện đối tượng sẽ được mở ra.

 4. Chọn hộp kiểm đối diện các loại đối tượng mà bạn muốn Kaspersky Endpoint Security phát hiện:
  • Công cụ độc hại
  • Phần mềm quảng cáo
  • Tự động quay số
  • Khác
  • Các tập tin đóng gói có thể gây nguy hiểm
  • Các tập tin nén
 5. Nhấn OK.

  Cửa sổ Phát hiện đối tượng sẽ được đóng lại. Trong mục Đối tượng, các loại đối tượng được chọn sẽ được liệt kê trong phần Đang bật tính năng phát hiện các kiểu đối tượng sau.

 6. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.