Thông tin về Giám sát Lỗ hổng Bảo mật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 133647

Thành phần Giám sát Lỗ hổng bảo mật chạy tác vụ quét lỗ hổng bảo mật trong thời gian thực cho các ứng dụng đang chạy trên máy tính của người dùng và được khởi chạy bởi người dùng. Khi thành phần Giám sát Lỗ hổng bảo mật được bật, bạn sẽ không cần bắt đầu tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật. Tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật chỉ là cần thiết khi tác vụ quét này cho các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng chưa từng được thực hiện, hoặc đã được thực hiện từ rất lâu rồi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.