Bật hiển thị cấu hình mã hóa trong chính sách Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128373

Để bật hiển thị cấu hình mã hóa trong chính sách Kaspersky Security Center:

  1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
  2. Trong menu ngữ cảnh của nút Máy chủ Quản trị – <Tên máy tính> của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thẻ XemCấu hình giao diện.

    Cửa sổ Cấu hình giao diện sẽ được mở ra.

  3. Trong cửa sổ Cấu hình giao diện, chọn hộp kiểm Hiển thị mã hóa và bảo vệ dữ liệu.
  4. Nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.