Thiết lập cấu hình báo cáo

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 46348

Bạn có thể thiết lập cấu hình báo cáo bằng các cách sau đây:

  • Thiết lập thời gian lưu trữ báo cáo tối đa.

    Thời gian lưu trữ tối đa cho báo cáo về các sự kiện được ghi lại bởi Kaspersky Endpoint Security là 30 ngày. Sau khoảng thời gian đó, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các mục cũ nhất từ tập tin báo cáo. Bạn có thể hủy bỏ các hạn chế về thời gian hoặc thay đổi thời gian lưu trữ tối đa cho báo cáo.

  • Thiết lập kích cỡ tối đa của tập tin báo cáo.

    Bạn có thể quy định kích cỡ tối đa của tập tin chứa báo cáo. Theo mặc định, kích cỡ tối đa của tập tin báo cáo là 1024 MB. Để tránh vượt quá kích cỡ tối đa của tập tin báo cáo, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động xóa các mục cũ nhất từ tập tin báo cáo khi đạt đến kích cỡ tối đa của tập tin báo cáo. Bạn có thể hủy bỏ giới hạn về kích cỡ của tập tin báo cáo hoặc đặt một giá trị khác.

Trong mục này:

Thiết lập thời gian lưu trữ báo cáo tối đa

Thiết lập kích cỡ tối đa của tập tin báo cáo

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.